lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Petro Miền Trung (PMG): 9 tháng ước đạt 72 tỷ lãi ròng, vượt 24% kế hoạch năm
Mã bảo vệ : (*)