CÔNG TY TNHH TRUNG NAM

CÔNG TY TNHH TRUNG NAM
Địa chỉ
8G khu phố II, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại
+(84)(28) 3717 5116
Email
ptcmientrung@gmail.com
Website
http://petrocenter.com.vn
Tổng Đài
Tổng Đài:
18001512