Tuyển dụng

Tuyển dụng

Petro Miền Trung luôn tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ, người lao động.

Tổng Đài
Tổng Đài:
18001512